Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Çevre ve Orman Bakanlığı, Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak bir yönetmelik yayınlamıştır."Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği" ile; ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

"Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Teslim Yerleri"nde, ömrünü tamamlamış Daihatsu araçları için gerekli olan "Kayıttan Düşme Ve Bertaraf Formu" verilmekte olup, kayıttan düşme işlemleri yapılmaktadır.